Türkiye'den hampetrol taşımasına Irak ayarı

Türkiye'den hampetrol taşımasına Irak ayarı

Atık, transit gelen hampetrolün ihracatı da yapılabilecek...

Hampetrol ve jet yakıtının Türkiye gümrük bölgesinde karayolu veya demiryolu ile transit taşınmasına ilişkin, ülkenin Bakanlar Kurulu Kararı'nda değişiklik yapıldı.

Kararla birlikte, Türkiye’de özellikle lojistik sektörü için ciddi gelir kapısı olan transit akaryakıt taşıma işinde kapsam genişletildi.

Yabancı bir ülkeden hampetrol ve jet yakıtının karayolu veya demiryolu ile üçüncü ülkeye transit ticaretinin şartlarını düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararı’na yapılan ekleme ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı acil görülen hallerde bu ürünlerin transit geçişi yanı sıra ihracatına da izin verme konusunda yetkilendirildi.

Kararın geçici ikinci maddesinde "Irak'ın ihtiyacı olan benzin ve motorinin transitine bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl süre ile izin verilebilir" fıkrasına da ihracat ibaresi eklendi. Bu ülke için 3 yıl olarak belirlenen süre de 5 yıla çıkarıldı.

Kaynak: dünya.com 

4.07.2014 (Haber Merkezi)