Kürdistan Bölgesi'nde Yatırım Fırsatları

Kürdistan Bölgesi'nde Yatırım Fırsatları

Hükümet her türlü kolaylığı sağlıyor

Hızla gelişen Kürdistan Bölgesi’nde yatırım yapmak istiyorsunuz. Ama ne yapacağınızı nereye başvuracağınızı ve hükümetin hangi alanlarda yatırımınıza destek olacağını bilmiyorsanız haberimize bakmanızda fayda olacak.

Kürdistan Bölgesi’nde yatırım fırsatları ve hükümetin verdiği destekler Kürdistan Bölgesi Yatırım Kurulu’nun 2006 yılında yayınladığı Yatırım Yasası’na göre belirleniyor. Yatırım Yasası’nın belirlediği koşulları yerine getiren girişimcilere hükümet her türlü kolaylığı sağlıyor.

2006 yılında yayınlanan Yatırım Yasası, petrol ve doğalgaz hariç tüm sektörleri kapsıyor. Yasada öncelikli sektörler olarak ziraat, sanayi ve turizm belirlendi.

Hükümet,  bu kanuna dayanarak elverişli yatırım projeleri olarak kamu yararına mazhar görülen bazı yatırımlar olarak şunları belirledi.

Sübvanse edilen kiralık arazi tahsisleri

Proje sınırına dahil kamu alt yapı tahsisleri

Kurumlar vergisinde 10 yıl muafiyet

Gümrük vergisinden muafiyet. Bu muafiyet 5 yıllık bir süreyi kapsar ve bu sınıflandırılmış hammadde ile ekipman, makine ve yedek parçayı kapsar.

Yabancı ve yerli yatırımcılar eşit tutulur.

Yabancı yatırımcılar Kürdistan’da yerel veya yerel olmayan ortaklarla yatırım yapabilir ve yabancı iş gücü çalıştırabilirler. Yatırımcılar karın tamamını kendi ülkesine aktarabilir.

YATIRIMLAR İÇİN İZLENECEK YOLLAR

Kürdistan'da ilk olarak yapılacak şey yatırım ruhsatlandırma sürecidir. Bu süreç altı evreden oluşur.

İlk yapılacak şey yatırım başvurusunun sunumudur. Bu sunum için gerekli evraklar Erbil’de Yatırım Kurulu Müdürlüğü’nden elektronik forma olarak alınabilir.           

İkinci evre yatırımın kamu çıkarları açısından uygunluk değerlendirmesidir. Uygunluk oluşturulabilirse üçüncü aşamaya geçilir.

Üçüncü aşama arazi tahsisi ve ayrıntılı planlamadır. Yatırım ruhsatının düzenlenmesinde nihai kararı ruhsatlandırma değerlendirmesi içerir. Bu değerlendirmelerden başarılı olunursa ruhsatlandırmayı takip eden son iki adım gelir. Bunlar inşaat ve işletim adımlarıdır. Bu iki adım sermayenin yatırıldığı ve yatırım projesinin ekonomik olarak koşullarının kendisinin gerçekleştirilmesinin izlendiği aşamalardır. Yatırım ruhsatı için kayıt sıra numarası almak için  Erbil Yatırım Genel Müdürlüğü'ne kısa yatırım projesi sunulmalı.

Bunun yanında fizibilite çalışması, site planı ve şeması gibi gerekli belgeleri belirleyen pdf başvuru formunun İngilizce olarak doldurulması gerekiyor. İngilizce doldurulan başvuru formunun USB veya CD-ROM'a kopyalanmış gerekli eklerle birlikte teslimi ya da e-posta ile gönderimi gerekiyor.

Süleymaniye ve Duhok'ta yapılacak işlemler de aynı yöntem uygulanmakta olup doğrudan Erbil Yatırım Genel Müdürlüğü'ne başvuru uygun olacaktır. Bu süreçte Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Şirketler Genel Müdürlüğü’ne  şirketin kaydedilmesi de gerekiyor.

Bu konuyla ilgili olarak ayrıntılı bilgiler ayrıca  http://www.kurdistaninvestment.org 'dan geniş bilgi edinilebilir.

SOMUT YATIRIM ALANLARI

Zeytin ağaçları: Bahçelerde zeytin ağacı yetiştirmek için Tarin tepelerinde 3 milyon metrekare arazide zeytınyağı üretimi yapılabilir.

Balık Üretimi: Darbandikhan ve Dukan Göllerinin mevcut su kaynaklarında balık üretmek için 10 yüzer kafese ihtiyaç bulunmaktadır.

Kırmızı et: 2500 büyük baş hayvan ve 2000 kuzu ile kırmızı etin yanısıra damızlık sığır derisi için yaklaşık 6 milyon dolarlık fırsat var.

Fideler: Ağaç fide ile süs bitkileri üretimi ile yerel pazarlardaki ithal ürünlerin yerini 250.000 metrekarelik arazide 5 milyon dolarlık yatırımla 1 milyon adet bırakması beklenmektedir.

Süt: Yatırımcılara damızlık inek üretimi ve 2000 süt ineği için 16 milyon dolardan fazla kredilendirme sağlanmış bulunuyor.100 yerel üreticinin sütlerinin işlenmesi için yapı ve işletim istasyonuna ihtiyaç bulunmaktadır.

Ayrıca ayak ve ağız hastalıkları aşıları üretmek üzere fabrika binası inşaatını ve işletimini yapacak yatrımcılar aranıyor. Yaklşık olarak yatırım miktarı 8 milyon dolardır.

Hidro elektrik santralleri dahil baraj projeleri artan elektrik ve taze su talepleri için büyük yatırım fırsatlarının kaynağıdır. Halen birkaç tane baraj inşaat aşamasında olmasına rağmen daha fazlasına ihtiyaç vardır. Ayrıntılı planlar tasarlanmakta ve yatrımcılar/yükleniciler davet edilerek projelerini sunmaları beklenmektedir.

9.12.2013 (Haber Merkezi)