Irak Genelinde Şirket Kurmak İçin Neler Yapılmalı?

Irak Genelinde Şirket Kurmak İçin Neler Yapılmalı?

Sizin için derledik

Mevzuat:

Şirket kuruluşu 1997 tarihli Şirketler Kanunu kapsamında yapılmaktadır. Söz konusu kanunda 2004 yılında bazı düzeltmeler yapılmıştır.

İki şekilde ticaret siciline tescil olunabilir.

A-Yabancı şirketin Temsilcilik Ofisi veya Şubesinin açılması

B-Yeni şirket kurulması (Joint Stock, Limited Liability-LLC, Joint Liability, Sole Owner Enterprise, Simple Company)

Tescil sürecindeki temel kurallar:

1-Şirket tescil işlemleri, Bağdat’ta (Mansour’da) Ticaret Bakanlığında yapılmaktadır. (Kürdistan Bölgesel Yönetimi hariç)

2-Tescil işlemleri, sadece Irak vatandaşı (baro üyesi) avukatlar tarafından yapılabilmektedir.

3-Şirket merkezince avukat için gönderilecek (Arapça) vekaletneme

4-Yerel ortak şartı söz konusu değildir.

5-Bakanlığa tescil için yapılacak başvuru evrakları Arapça olması gerekmektedir.

6-Ofis/Şube müdürünün Irak’ta ikamet vizesi sahibi olma şartı

7-Muhasebeci tayini, noter tasdikli ofis kira kontratı, vergi dairesinden alınacak vergi numarası, Irak bankasında açılacak hesap numarası gerekmektedir.

A-Yabancı şirketlerin “Temsilcilik Ofisi”/”Şube” olarak tescili:

1-Yabancı firma, ilk aşamada “temsilcilik ofisi” açabilmektedir.

2-Bir kamu ihalesinin kazanılmasını müteakip, temsilcilik ofisi, “şubeye” dönüşebilmektedir. (İhaleyi veren kamu kurumunun, bu durumu Ticaret Bakanlığına yazıyla bildirmesi gerekmektedir.)

3-Tescil edilecek ofis/şube müdürünün Irakta oturma/ikamet vizesine sahip olması gerekmektedir.

4-Yabancı firmanın temsilcilik ofisi/şubesi, Irak'ta ticari faaliyette (satış veya ithalat/ihracat yapamaz.) bulunamaz.

Sadece ihale takibi/dosya-evrak takibi, pazarlama gibi genel faaliyetlerde bulunabilir. (Ticari faaliyet için Irakta yeni bir şirket kurulması, gerekmektedir.)

5-"Avukata" veya "ofis müdürü" için verilecek vekaletname örneği için öncesinde avukatla istişare edilmesi tavsiye olunur.

6-İstihdam edilecek yabancı personelin pasaportunda Irak Devletinin giriş vizesi bulunması ve ayrıca Irakta oturma iznine sahip olması gerekmektedir.

Temsilcilik Ofisi/Şube tescili için gerekli belgeler:

1-Şirketin merkezinin bulunduğu ülkedeki tescil belgeleri

2-Şirket hissedarlarının  hisse dağıtım oranlarını gösterir belgeler
3-Firmanın en son bilançosu
4-Üyesi olduğu Ticaret Odasına kayıt belgesi (İngilizce kabul edilir)
5-Firma karar defterinde ortakların görev dağılımını gösteren “karar yazısı” ve firma organizasyon şeması
6-Firma karar defterinde Irak'ta temsilcilik/şube açılması için alınmış “karar yazısı”
7-Irak'ta şirket kurulumunu yapacak olan Iraklı avukata vekaletname (avukat sicil numarası ve ismi tam olarak yazılacaktır)
8-Irak sınırları içinde ofis kurduklarına dair "kira kontratı"
9-Irak'ta tayin edilecek müdür için firma karar defterinde buna yönelik alınmış karar yazısı ve müdür tayin edilecek kişinin pasaport fotokopileri
10-Firma ortaklarının resimleri ve varsa pasaport fotokopileri
11-Yatırılacak harç ve vergiler makbuz karşılığında firma tarafından ödenecektir
12-Irak İçişleri ve Ticaret Bakanlığı yetkililerince, kurulan ofis teftiş edilecektir

13-Firma tarafından hazırlanacak ilgili  belgeler, Türkiye'de yeminli tercüman tarafından Arapça'ya çevrilecek olup, noter tasdiki ile birlikte Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı’na ve Irak Büyükelçiliği’ne/Başkonsolosluğuna onaylatılacaktır.

(**Tüm bu belgeler, onay tarihinden itibaren 3 ay içinde Irak'ın yetkili makamlarına ulaştırılması gerekmekte olup, aksi takdirde ilgili tüm belgeler yeni tarihli olarak firmadan tekrar istenecektir**)

B-Yeni şirket kurulması:

1-Şirket isminin tespit edilmesi ve ilgili Ticaret Odasında ismin rezerve edilmesi

2-Şirket sözleşmesinin hazırlanması (şirket merkezi, adresi, faaliyet alanı, kurucu ortakları, sermayesi, şubeleri)

3-Kuruluş sermayesinin (LLC için asgari 1 milyon ID/830$) bankaya yatırılması ve dekontun alınması

4-Ticaret Bakanlığı Tescil Bürosuna başvuru dosyasının sunulması

5-Şirket kaşesinin/mührünün yapılması

6-Şirket kuruluşunun “şirketler bülteni” ve günlük bir gazetede ilan edilmesi

7-Tescil sertifikasının Ticaret Bakanlığından alınması

8-Vergi Dairesine şirketin kaydedilmesi

9-Muhasebe/mali defterlerin onaylatılması

10-Personelin, Çalışma Bakanlığına sigorta kaydının yaptırılması

11-Ticaret Lisansı için başvuru

9.12.2013 (Haber Merkezi)