Kayseri Talas'ta Otel ve Kültür Merkezi İnşaat Yapım İşi İhalesi

Kayseri Talas'ta Otel ve Kültür Merkezi İnşaat Yapım İşi İhalesi

Kayseri Talas'ta Otel ve Kültür Merkezi İnşaat Yapım İşi İhalesi

Kayseri Talas Belediye Başkanlığı, Kiçiköy ve Tablakaya Mahallelerinde yer alan taşınmaz üzerine yap-işlet modeline göre inşaat işi yaptırarak 30 yıl süre ile kiraya verecek. İhale 24 Mart 2014 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Kayseri Talas Belediye Başkanlığı tarafından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kayseri Talas'ta yer alan 2 farklı arsa üzerinde otel ve kültür merkezi inşaatı yapılacak. İşin ihalesi 24 Mart 2014 Pazartesi günü saat 13.30'da başlayarak yarım saat arayla Belediye Meclis Salonunda Encümen huzurunda kapalı teklif usulüyle yapılacak.

Taşınmazlar için yaklaşık toplam muhammen bedel 8 milyon 849 bin 839 TL olarak belirlendi. Tiyatro, Sinema Salonu ve Kültür Merkezi için sözleşme tarihinin 15 gün sonrası, Talas Han Butik Otel İçin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünün proje onayını müteakip yapılacak sözleşme tarihinin 15 gün sonrası yer teslim tarihi sayılacak. İlk 4 yıl için (4.yıl dâhil) ödemesiz olmak üzere 5. yıl yıllık kira bedeli 5 bin TL olacak.

6'ncı yıldan itibaren ihale sonucu ile belirlenen kira bedelinin yıllık artış oranı yeniden değerleme oranında artırılarak hesaplanacak. İstekliler, İhale şartnamesini mesai günleri dâhilinde 08.00 ile 12.00 ve 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Talas Kayseri adresinde bulunan Kayseri Talas Belediye Başkanlığından 100 TL bedel mukabilinde alabilecek.

TEKLİFLER 24 MART 2014 TARİHİNE KADAR VERİLECEK

Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamayacaklar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irad kaydedilecek. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilecek.

Ayrıca belediyemize borcu olanlar ihaleye katılamayacak. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için şartnameye göre hazırlayacakları tekliflerini 24 Mart 2014 Pazartesi günü saat 13.00'e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim edilecek. İstekliler ihale konusu taşınmazları, mesai saatleri içinde belediyemiz personeli nezaretinde görebilecek. İdare ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbest olacak.

 

(SH)

8.03.2014 (Haber Merkezi)