AB, Irak'a yardım ediyor

AB, Irak'a yardım ediyor

rak'ın Musul'un batısında bulunan Ninewa ovalarındaki çatışma sonrası bölgelerdeki savunmasız aileler AB tarafından destekleniyor.

 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) projesi ile yerel altyapıyı korumak ve  üretimi teşvik etmek için 6 Milyon Euroluk proje hazırlandı.

 Avrupa Birliği'nin Bölgesel Güven Fonu olan Madad Fonu tarafından finanse edilen 6 milyon avroluk proje, FAO'nun Kurtarma ve Esneklik Programının bir parçası olarak kullanılıyor. 

Program, Irak'ın tarım sektöründeki kronik gıda güvensizliği, yetersiz beslenme, yoksulluk ve ilişkili risk ve zafiyetlerin azaltılmasına katkıda bulunuyor.

Irak'taki FAO Temsilcisi Fadel El-Zubi, “Avrupa Birliği, Irak'ın kuzey bölgelerindeki çatışmanın etkilediği en savunmasız ailelerin acil ihtiyaçlarına hemen cevap verdi” dedi. “Avrupa Birliği'nin desteğiyle, hanehalkları net kazançlarını artırarak esnekliklerini ve şoklarla başa çıkma yeteneklerini artıracak” dedi.

Suya erişimi iyileştirmek için iş parası

Çalışmaya hazır iş faaliyetleri sayesinde, 1 250 hane bir gelir elde edebilecek ve yaklaşık 7 500 kişiye doğrudan faydalanabilecektir. Kritik olarak, bu çalışmanın sonuçları, su havzalarının, yolların, nehir setlerinin ve ikincil kanalların rehabilitasyonu ve inşası yoluyla çiftçilerin ekim sulama ve hayvancılık için suya erişmesini sağlayacaktır.

El-Zubi, “Bu önemli tarımsal varlıklar ve sulama altyapısı restore edildikten sonra, proje, kış buğday mahsulleri ve ilkbahar ve sonbahar sebze mevsimleri için kullanılabilecek 70 000 hektarlık halihazırda üretken olmayan araziler için su sağlayacak” dedi. “Bu, 30 000 savunmasız tarım hane halkının (180 000 kişi) yeniden topraklarında yiyecek üretebileceği anlamına geliyor.”

Projenin nakit-çalışma bileşenine katılan ailelerin çoğunun başka bir geliri yok. Katılımcılar, kadınları ve diğer marjinal grupları, topluma ve aynı zamanda bireylere ve ailelere yarar sağlayan çalışmaları içerir.

FAO'nun insani yanıtı

Irak Hükümeti, rehabilitasyon ve iyileşmeye odaklanarak ilerledikçe, insani ihtiyaçlar devam etmektedir. İnsani Yardım Planı 2018 kapsamında, FAO, hayvancılık, bitki zararlısı salgın kontrolü ve gıda güvenliği koordinasyonu alanlarında 116 100 kişiye yardım etmek için 10,2 milyon dolar talep etmektedir.

Uzun vadede, Irak Kurtarma ve Dayanıklılık Programı 2018-2019 kapsamında, FAO, tarım ve su sistemlerini yeniden canlandırarak ve toplulukları canlandırarak 1.6 milyon kişiye yardım etmek için 76 milyon dolar talep ediyor.

FAO'nun odak noktası, kırsal ailelerin tarımsal geçim kaynaklarını yeniden tesis etmek ve güvence altına almak ve geleceğe yönelik dayanıklılıklarını inşa etmek için gerekli kaynaklara sahip olmalarını sağlamaktır. FAO'nun çalışmaları, Irak hükümeti ile yakın işbirliği içinde, geri dönen bölgelere, ülke içinde yerlerinden edilmiş ailelere, ev sahibi topluluklara ve Suriye'den gelen mültecilere dönen aileleri desteklemektedir.

 

4.07.2018 (Haber Merkezi)