Hollanda'dan Erbil'in ekonomide reform sürecine destek

Hollanda'dan Erbil'in ekonomide reform sürecine destek

Hollanda Krallığı, Dünya Bankası tarafından Kürdistan Bölgesinin Planlanması Bölümü (KR-I) ile birlikte geliştirilen Ekonomik Reform Yol Haritası'nın uygulanmasına maddi katkıda katkıda bulunuyor.

 

Katkılar, Planlama Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Eylül 2016'nın sonlarında başlatılan Ekonomik Reform Fonlama Tesisi (FFER KR-I) kapsamında yapılmıştır.

FFER aracılığıyla UNDP, Kürdistan Bölgesi'ndeki başlıca ekonomik zorlukları ele alan ve reform gündemini canlandıran, ekonomiyi dönüştüren ve çeşitlendiren ve özel sektörün rolünü ilerleten Ekonomik Reform Yol Haritası'nın uygulanmasını destekleyecek.

Planlama Bakanı Dr. Ali Sindi şunları söyledi:

" Ekonomik Reform Yol Haritası'nın altında yatan basit bir öncül var; Irak'ın Kürdistan Bölgesinde, bunu sağlamak için birlikte çalışırsak daha iyi bir gelecek olabilir. Ekonomimizi daha iyi bir gelecek için hazırlamak için uyarlama süreci bu ekonomik reform yol haritasında özetlenmektedir. Mali düzenlemenin petrol bağımlılığından uzaklaşmasını sağlayacak ve yoksulları daha az sübvansiyon etkisinden koruyacak önemli reformları uygulayacağız.

"Daha geniş, daha üretken bir işgücüne hazırlanmak için özel sektöre teşvik etmeli ve yabancı yatırımları çekmeliyiz. Bir işletmeyi başlatmayı, çalıştırmayı ve kapatmayı kolaylaştırmamız gerekiyor. "

Hollanda Krallığı Erbil Başkonsolosu Bayan Janet Alberda şunları söyledi:

" Kürdistan Bölgesi birçok zorluklarla karşı karşıya ve sürdürülebilir şeffaf bir ekonomi inşa etmek ve ekonomiyi sürdürmekten ziyade desteklemek yerine kolaylaştırmak için kamu sektörünü reforma tabi tutmak, bölgenin sürdürülebilir bir ekonomiye dönüşmesi için bir sonraki ancak önemli bir taahhüttür. Bu, vatandaşları için, güven inşa etmek ve uluslararası ortakları için iyi bir şey.

"Hollanda hükümeti, Kürdistan Bölgesi, askeri açıdan insani ve istikrarı sağlamak için çeşitli yardımlar önermektedir. Bu faaliyetler, iyi ilişkilerimizin ve farklı ekonomiyi geliştirme ve inşa etme konusundaki ilgisinin artmasına ve bölgenin daha iyi bir gelecek haline gelmesine katkıda bulunmaktadır.

"Ben bu Ekonomik Reform Yol Haritasının ilgili tüm paydaşlarla iyi ve açık tartışmalar için sabırsızlanıyoruz ve bu yol haritasının da almak için gerekli adımları kamuoyu ile tartışmalar için daha geniş bir platform sağlar umuyoruz. "

UNDP, Irak Milletvekili Vekili Sultan Haciyev'in altını çizdi:

"FEF KR-I'e Hollanda katkısı, Kürdistan Bölgesi'nin ekonomik krize, insanların yaşamlarını etkileyebilecek öncelikli müdahalelerle daha da fazla yaklaşmasına yardımcı olacaktır. Buna ek olarak, Kürdistan Bölgesel Hükümet (KRG) reform planının uygulanması yolunda devam etmesi için desteklenecek. Bu önemli girişimle Dünya Bankası meslektaşlarımızla yakın işbirliği yapmaktan çok memnunuz "dedi.

Dünya Bankası da dahil olmak üzere çok çeşitli ulusal ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışan FFER KR-I, KRG Planlama Bakanlığı liderliğinde öncelikli reform girişimlerinin uygulanmasını desteklemek için uzmanlığı harekete geçirecektir.

20.02.2017 (Haber Merkezi)