Irak BM Şeffalık Anlaşmasını imzaladı

Irak BM Şeffalık Anlaşmasını imzaladı

3 Şubat'ta Irak, Antlaşmaya Dayalı Yatırımcı-Devlet Tahkiminde Birleşmiş Milletler Şeffaflık Sözleşmesi'ni ("Şeffaflık Konusunda Mauritius Sözleşmesini") imzaladı.

13 Şubat'ta Irak, Antlaşmaya Dayalı Yatırımcı-Devlet Tahkiminde Birleşmiş Milletler Şeffaflık Sözleşmesi'ni ("Şeffaflık Konusunda Mauritius Sözleşmesini") imzaladı.

17 Mart 2015'te Mauritius, Port Louis'de yapılan imza töreni boyunca Mauritius Şeffaflık Sözleşmesi'ni sekiz devlet (Kanada, Finlandiya, Fransa, Almanya, Mauritius, İsveç, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri) imzalanmıştı.

O günden bu yana, Sözleşme, Suriye, İsviçre, İtalya, Lüksemburg, Belçika, Gabon, Kongo, Madagaskar, Hollanda ve şimdi Irak olmak üzere on devlet tarafından imzalandı. İ

Sözleşme, üçüncü onay veya katılma belgesinin tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecek. Şeffaflık ile ilgili Mauritius Sözleşmesi, Devletlere ve bölgesel ekonomik entegrasyon kuruluşlarına, Antlaşmaya Dayalı Yatırımcı-Devlet Tahkiminde Şeffaflık konusundaki UNCITRAL Kurallarını (Şeffaflık Yönetmeliği), Kurallar öncesi yapılan yatırım anlaşmalarına genişleten etkin bir mekanizma sağlamayı amaçlıyor.

17.02.2017 (Haber Merkezi)